” Dengan menjadi anggota ASNI, relasi saya semakin bertambah. banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru mengenai dunia marketing & leadership melalui Rakor setiap bulan “